Autor - szczegóły

Ogrodniczak, Janusz, Polska

 • Tom 5, Zeszyt 3, 2007
  Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - analiza błędów przetwarzania dla zaproponowanych modeli matematycznych
  Szczegóły  PDF
 • Tom 4, Zeszyt 3, 2006
  Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego
  Szczegóły  PDF
 • Tom 3, Zeszyt 1, 2005
  Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej
  Szczegóły  PDF