Edukacja obywatelska funkcjonowania GIS na podstawie analogii do codziennych doświadczeń

Konrad Eckes
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Polska

Streszczenie

W kraju demokratycznym obywatel ma prawo do informacji o środowisku, w którym żyje i realizuje
swoje funkcje indywidualne i społeczne. Obywatelowi należy stworzyć warunki do edukacji w
zakresie opisu przestrzeni realnej na obecnym poziomie rozwoju technologii. Niniejszy artykuł
prezentuje zaproponowaną przez autora metodykę edukacji obywatelskiej w zakresie
funkcjonowania GIS, opartą na codziennych doświadczeniach. Artykuł przedstawia typowe relacje
pomiędzy obiektami przestrzeni geograficznej, które są rozwiązywane za pomocą narzędzi GIS.

Słowa kluczowe:

system informacji geograficznej, edukacja obywatelska GIS, struktura GIS, relacje przestrzenne w GIS

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Eckes K., 2016: Nauczanie GIS z wykorzystaniem naturalnych procesów poznawczych. Roczniki

Geomatyki (Annals of Geomatics), Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa,

Tom XIV, Zeszyt 2 (72), s. 183-191.