Analiza wypełnienia leśnej przestrzeni na podstawie modeli typu CAD

M. Chirrek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

P. Strzeliński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

A. Wencel
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

D. Sugiero
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

A. Węgiel
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Słowa kluczowe:

buczyna karpacka; modele CAD; przestrzeń drzew

Pełny tekst:

PDF