Badanie nieregularności odwzorowania Cassiniego-Soldnera elipsoidy obrotowej spłaszczonej

Jerzy Balcerzak
Politechnika Warszawska
Polska

Paweł Pędzich
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; odwzorowanie Cassiniego-Soldnera

Pełny tekst:

PDF