Badanie nieregularności odwzorowania Cassiniego-Soldnera elipsoidy obrotowej spłaszczonej

J. Balcerzak
Politechnika Warszawska

P. Pędzich
Politechnika Warszawska

Słowa kluczowe:

kartografia matematyczna; odwzorowania kartograficzne; odwzorowanie Cassiniego-Soldnera

Pełny tekst:

PDF