Analiza i planowanie dozoru za pomocą narzędzi GIS i CAD

K. Eckes
Akademia Górniczo-Hutnicza

Słowa kluczowe:

GIS; CAD; system informacji przestrzennej; analiza widoczności; strefy widoczności; planowanie widoczności

Pełny tekst:

PDF