Autor - szczegóły

Kowalczyk, Kamil, Polska

  • Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011
    Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia
    Szczegóły  PDF