Czy jesteś obsługiwany? Wstępne wnioski z analizy ankiety użytkownika strony internetowej Image2000

Joanna Nowak
European Commission Joint Research Centre, Brussels
Institute for Environment and Sustainability
Spatial Data Infrastructures Unit
Belgia

Conrad Bielski
European Commission Joint Research Centre, Brussels
Institute for Environment and Sustainability
Spatial Data Infrastructures Unit
Belgia

Słowa kluczowe:

strona internetowa Image2000; publiczna informacja przestrzenna; doświadczenie użytkownika; geoportal

Pełny tekst:

PDF (English)