Gdzie i jakie pomniki znajdziemy w Łodzi? Porównanie baz danych z łódzkimi pomnikami

Angelika Jasion
ORCID: 0000-0003-1632-2613

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych
Polska

Streszczenie

W Łodzi odnaleźć można wiele pomników związanych z historią miasta i Polski, przy czym najwięcej z nich odnosi się do okresu Łodzi przemysłowej – posągi XIX-wiecznych fabrykantów czy innych znanych Polaków. Duża liczba pomników związana jest z okresem II wojny światowej i jej ofiarami, a także poległymi z innych okresów, między innymi komunizmu. Równie ważne są pomniki odnoszące się do filmowych symboli Łodzi, a także te powstałe w ramach projektu „Łódź Bajkowa”, który upamiętnia łódzką wytwórnię filmową Se-Ma-For. Pomniki znajdujące się w przestrzeni miasta powinny być również zawarte w aktualizowanych na bieżąco bazach danych i wykazach. Analiza kilku z nich wskazuje na brak jednej, spójnej bazy danych, która zawierałaby wszystkie pomniki w Łodzi oraz byłaby na bieżąco aktualizowana. Wiele pomników nie zostało ujętych w żadnym oficjalnym wykazie a większość z tych, które zostały w jakiś sposób sklasyfikowane posiada jedynie podstawowe informacje dotyczące nazwy pomnika. W badaniach wykorzystano: Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k i BDOT500), OpenStreetMap, rejestr z serwisu Wikipedia oraz wykaz z Urzędu Miasta Łodzi. Do kompleksowej oceny i porównania różnych źródeł danych wykorzystano także dane z inwentaryzacji terenowej. Dodatkowo podjęto próbę analizy użyteczności wybranych danych, poprawności ich lokalizacji oraz zawartych w nich informacji.

Przesłano: 05.12.2019 Zaakceptowano: 28.03.2020 Opublikowano: 31.03.2020

Słowa kluczowe:

dziedzictwo kulturowe; Systemy Informacji Geograficznej (GIS); wizualizacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Brańska A., 2017: Baza danych o pomnikach w Łodzi - opracowanie w ArcGIS i możliwości implementacji (Database on monuments in Łódź - development in ArcGIS and analysis of implementation possibilities). Praca licencjacka napisana w Zakładzie Geoinformacji WNG UŁ pod kierunkiem dr hab. Iwony Jażdżewskiej prof. UŁ (maszynopis).

Czystemiasto.uml.lodz.pl (dostęp: 22.11.2019).

Dawidejt-Jastrzębska E., 2010: Nowe elementy w krajobrazie kulturowym Nysy po 1989 roku. Pomniki i tablice pamiątkowe (The new elements in the cultural landscape of Nysa after 1989. The monuments and commemorative tablets). Studia Śląskie, 69, s. 85-106.

download.geofabrik.de (dostęp: 28.10.2019).

Hełpa-Liszkowska K., 2013: Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju lokalnego (Cultural heritage as a factor in local development). Studia Oeconomica Posnaniensia, 1(6), s. 5-18.

Jaworska-Maćkowiak C., Maćkowiak T., 1998: Pomniki łódzkie (Memorials of Łódź). Wydawnictwo Hamal Books sp. z o.o., Łódź.

Jażdżewska I., 2010: Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego (Application of Geographic Information Systems (GIS) in preserving cultural heritage) [w:] Więcek Bogusław, Perkowski Jan (red.), Rola nauki w zachowaniu dziedzictwa kulturowego: współpraca między uczelniami wyższymi a muzeami, archiwami i służbami konserwatorskimi na terenie regionu łódzkiego (The role of science in preserving cultural heritage: cooperation between universities and museums, archives and conservation services in the Łódź region), s. 67-183, Łódź.

Kazimierczak J., 2010: Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi (Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the city centre district) commemorating people and events from the history of the city). Turyzm, 1, s.13-19.

openstreetmap.org.pl (dostęp: 19.11.2019).

Ożóg K.S., 2007: Miedziany Pielgrzym. Pomniki Jana Pawła II w Polsce w latach 1980-2005 (Copper Pilgrim. Monuments of Jan Paweł II in Poland in the years 1980-2005). Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

Praczyk M., 2012: Poznańskie pomniki początku XXI wieku jako forma wytwarzania tożsamości lokalnej (Poznan memorials of the first decade of XXI century as a form of creation of local identity). Sensus Historiae, VI, s. 133-150.

Roszak J., Godlewski G., 2015: Przysiąść się do pisarza. Pomniki-ławki na Lubelszczyźnie jako atrakcje turystyczne (Sitting with the writer. Memorials benches of the Lublin region as a tourist attractions). Turystyka Kulturowa, 2, s. 6-19.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Regulation of the Minister of Interior and Administration of 17 November 2011 on the databases of topographic objects and state maps). (Dz.U. 2011, nr 279, poz. 1642).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Regulation of the Minister of Administration and Digitization of 2 November 2015 on the database of topographic objects and the basic map) (Dz.U. 2015, poz. 2028).

Tuan Y.-F., 1987: Przestrzeń i miejsce (Space and Place). Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

uml.lodz.pl (dostęp: 22.11.2019).

wikipedia.org.pl (dostęp: 18.11.2019).

Wodiczko K., 2010: W stronę pomnika aktywnego („Pojazd dla bezdomnych”, „Weterani jako pomniki własnej traumy”) (Towards an Active Monument 'Vehicle for the Homeless', 'Veterans as the Monuments of Their Trauma'). Konteksty, 02-03, s.153-156.