Proces recenzji

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  3. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia.
  4. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji są określone w załączonym formularzu recenzji.

    Recenzja artykułu zgłoszonego do opublikowania w Rocznikach Geomatyki ↓

    Klasyfikacja artykułów według POL-index 2015

  5. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji oraz numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane.