Autor - szczegóły

Jała, Zygmunt, Polska

  • Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011
    Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"
    Szczegóły  PDF