Autor - szczegóły

Jankowski, Piotr, Polska

  • Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016
    Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
    Streszczenie  PDF