Autor - szczegóły

Bielska, Anna, Polska

  • Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013
    Znaczenie wiarygodności danych georeferencyjnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie analizy danych o użytkach gruntowych w wybranych gminach województwa mazowieckiego
    Streszczenie  PDF