Lista recenzentów 2019

 1. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 
 3. dr hab. inż. Jan Blachowski, Politechnika Wrocławska
 4. dr hab. inż. Mariusz Borawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 5. dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 6. dr inż. Dariusz Dukaczewski, Instytut Geodezji i Kartografii
 7. prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 8. dr inż. Ewa Janczar, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 9. dr hab. inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 10. dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 11. dr hab. Janusz Michalak, Laboratorium Geomatyki, Warszawa
 12. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 13. prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 14. dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Politechnika Warszawska  
 15. prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Politechnika Gdańska
 16. dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 17. dr hab. Konrad Wnęk, Uniwersytet Jagielloński
 18. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof.WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa