Lista recenzentów 2018

 1. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 3. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 4. dr hab. inż. Mariusz Borawski, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 5. dr inż. Natalia Borowiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 6. dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, Politechnika Wrocławska
 7. dr inż. Agnieszka Chojka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 10. dr inż. arch. Małgorzata Denis Politechnika Warszawska,
 11. dr inż. Ewa Dębińska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 12. dr Dariusz Dukaczewski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 13. prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
 14. prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 15. dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 16. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska
 17. dr inż. Katarzyna Góźdź, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 18. dr inż. Piotr Grzempowski, Politechnika Wrocławska
 19. dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka
 20. dr inż. Ewa Janczar, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 21. dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
 22. dr hab. inż. Witold Kazimierski, prof. AM, Akademia Morska w Szczecinie
 23. dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 24. dr hab. inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 25. dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 26. prof. dr hab. inż. Jan Kryński, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 27. dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 28. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 29. dr Małgorzata Luc, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 30. dr hab. Janusz Michalak, Laboratorium Geomatyki, Warszawa
 31. dr hab. inż. Albina Mościcka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 32. dr inż. Joanna Nowak Da Costa Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 33. prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 34. dr hab. Robert Olszewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
 35. prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa  †       
 36. dr  inż. Zenon Parzyński, Politechnika Warszawska 
 37. dr  hab. inż. Paweł Pędzich, Politechnika Warszawska 
 38. dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Politechnika Warszawska  
 39. dr inż. Krzysztof Pokonieczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa       
 40. dr Zenon Poławski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 41. mgr inż. Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
 42. dr inż. Waldemar Rudnicki,  Polska Agensja Żeglugi Powietrznej
 43. prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Politechnika Gdańska
 44. dr inż. Paweł Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 45. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa  
 46. dr inż. Tomasz Templin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 47. dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 48. dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 49. dr Łukasz Wielebski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 50. dr inż. Aleksandra Witkowska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
 51. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa