Lista recenzentów 2017

 1. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 2. dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 3. dr hab. inż. Anna Barańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 4. prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, Politechnika Warszawska
 5. dr inż. Michał Bednarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 6. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 7. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 8. dr hab. inż. Jan Blachowski, Politechnika Wrocławska
 9. dr hab. Anita Bokwa, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 10. dr inż. Natalia Borowiec, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 11. dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, Politechnika Wrocławska
 12. dr Jan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 13. dr inż. Kazimierz Bujakowski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 14. dr inż. Beata Całka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 15. dr hab. inż. Jerzy Chmiel,  Politechnika Warszawska  
 16. dr inż. Agnieszka Chojka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 17. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 18. dr hab. inż. Piotr Cichociński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 19. dr inż. Wojciech Drzewiecki,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 20. dr Dariusz Dukaczewski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 21. prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 22. prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 23. dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 24. dr inż. Sebastian Goraj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 25. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska
 26. mgr inż. Marcin Grudzień, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w likwidacji
 27. dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka
 28. dr Krzysztof Kałamucki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin
 29. dr inż. Witold Kazimierski, Akademia Morska w Szczecinie
 30. dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 31. dr inż. Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska
 32. prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 33. dr inż. Ryszard Kozakiewicz,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie  
 34. dr hab. Zenon Kozieł, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 35. dr hab. inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 36. dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 37. prof. dr hab. inż. Jan Kryński, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 38. dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 39. dr inż. Marta Kuźma, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 40. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 41. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 42. dr inż. Marcin Ligas,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 43. dr Małgorzata Luc, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 44. dr inż. Urszula Marmol,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 45. mgr inż. Krzysztof Mączewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego, Warszawa
 46. dr hab. Janusz Michalak, Laboratorium Geomatyki, Warszawa
 47. dr inż. Joanna Nowak Da Costa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 48. prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Politechnika Wrocławska
 49. mgr Mariusz Olczyk, Uniwersytet Warszawski
 50. prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 51. dr hab. Robert Olszewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
 52. dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
 53. prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa           
 54. dr hab. inż. Piotr Parzych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
 55. dr  hab. inż. Paweł Pędzich, Politechnika Warszawska
 56. dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Politechnika Warszawska  
 57. mjr dr inż. Krzysztof Pokonieczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 58. dr Zenon Poławski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 59. mgr inż. Mirosław Puzia, Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Katowice
 60. dr inż. Waldemar Rudnicki,  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa
 61. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW, Politechnika Warszawska
 62. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa  
 63. dr hab. Piotr Werner, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 64. dr Łukasz Wielebski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 65. dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 66. dr inż. Janina Zaczek-Peplinska, Politechnika Warszawska
 67. dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie