Lista recenzentów 2016

 1. mgr Maria Andrzejewska, UNEP-GRID, Warszawa
 2. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 3. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, prof. PW, Politechnika Warszawska
 4. mgr inż. Radomir Bałazy, Instytut Badawczy Leśnictwa , Sękocin Stary
 5. dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 6. dr hab. inż. Anna Barańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 7. prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, Politechnika Warszawska
 8. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 9. prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska
 10. prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 11. dr inż. Jan Blachowski, Politechnika Wrocławska
 12. dr hab. Tomasz Bryndal, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 13. dr inż. Jarosław Bydłosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 14. mgr inż. Agnieszka Buczek, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
 15. dr inż. Maria Budzyńska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa  
 16. dr Jan Burdziej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 17. dr inż. Agnieszka Chojka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 18. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 19. dr hab. inż. Piotr Cichociński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 20. prof. dr hab. inż. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa      
 21. dr inż. arch. Małgorzata Denis, Politechnika Warszawska
 22. dr inż. Ewa Dębińska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 23. dr inż. Wojciech Drzewiecki,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 24. dr hab. inż. Grzegorz Durlo, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
 25. prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 26. prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 27. dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 28. dr inż. Sebastian Goraj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 29. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska
 30. dr inż. Piotr Grzempowski, Politechnika Wrocławska
 31. dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka
 32. dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 33. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska
 34. dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
 35. dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 36. prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. dr hab. inż. Michał Kędzierski, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 38. dr Waldemar Kociuba, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 39. mgr inż. Arkadiusz Kołodziej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa
 40. dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 41. dr hab. Jacek Kotus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 42. dr inż. Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska
 43. prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 44. dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 45. dr inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 46. dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 47. dr hab. Mieczysław Kunz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 48. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW, Politechnika Warszawska
 49. dr inż. Łukasz Kwaśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 50. dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 51. 51.  dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 52. dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Warszawa
 53. dr hab. inż. Adam Linsenbarth, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 54. dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 55. dr hab. Janusz Michalak, Laboratorium Geomatyki, Warszawa
 56. prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 57. dr Tomasz Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 58. dr hab. Robert Olszewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
 59. dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, Politechnika Warszawska
 60. dr  inż. Witold Paluszyński, Politechnika Wrocławska
 61. dr  inż. Zenon Parzyński, Politechnika Warszawska
 62. dr Iwona Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 63. dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Politechnika Warszawska  
 64. dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 65. prof. dr hab. inż. Krystian Pyka, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 66. prof. dr hab. Andrzej Sadurski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 67. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW, Politechnika Warszawska
 68. dr inż. Anna Staniewska, Politechnika Krakowska
 69. prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki, Politechnika Wrocławska
 70. dr inż. Paweł Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 71. dr hab. Bogumił Szady, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN, Warszawa
 72. dr hab. Mariusz Szubert, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
 73. dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa  
 74. dr inż. Tomasz Templin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 75. dr Mateusz Troll, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 76. dr hab. Piotr Werner, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 77. 77.  dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie