Lista recenzentów 2015

 1. dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
 2. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, prof. PW, Politechnika Warszawska
 3. prof. dr hab. inż. Marcin Barlik, Politechnika Warszawska
 4. dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 5. prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska
 6. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 7. dr inż. Jan Blachowski, Politechnika Wrocławska
 8. dr inż. Jarosław Bydłosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 9. mgr inż. Agnieszka Buczek, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Krakowie
 10. dr inż. Agnieszka Chojka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 11. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 12. dr hab. inż. Piotr Cichociński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 13. prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 14. dr Piotr Fogel, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa
 15. prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 16. dr inż. Andrzej Głażewski, Politechnika Warszawska
 17. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska
 18. dr inż. Piotr Grzempowski, Politechnika Wrocławska
 19. dr inż. arch. Małgorzata Hanzl, Politechnika Łódzka
 20. dr hab. inż. Waldemar Izdebski, Politechnika Warszawska
 21. dr inż. Joanna Jaroszewicz, Politechnika Warszawska
 22. dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 23. dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 24. dr inż. Paweł Kowalski, Politechnika Warszawska
 25. dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 26. dr inż. Krystian Kozioł, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 27. dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 28. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW, Politechnika Warszawska
 29. dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 30. dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 31. dr hab. inż. Adam Linsenbarth, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 32. dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. dr hab. Janusz Michalak, Laboratorium Geomatyki, Warszawa
 34. dr hab. Urszula Myga-Piątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 35. prof. dr hab. inż. Edward Nowak, Politechnika Warszawska
 36. prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 37. dr hab. Robert Olszewski, prof. PW, Politechnika Warszawska
 38. mgr inż. Piotr Pachół, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
 39. prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 40. dr  inż. Witold Paluszyński, Politechnika Wrocławska
 41. dr  inż. Zenon Parzyński, Politechnika Warszawska
 42. dr Iwona Piotrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 43. dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. PG, Politechnika Gdańska
 44. prof. dr hab. Andrzej Sadurski, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 45. prof. dr hab. inż. Cezary Specht, Akademia Morska w Gdyni
 46. dr inż. Krzysztof Stereńczak, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 47. prof. dr hab. inż. Tomasz Strzelecki, Politechnika Wrocławska
 48. dr inż. Paweł Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 49. dr hab. Bogumił Szady, prof. IH PAN, Instytut Historii PAN, Warszawa
 50. dr inż. Tomasz Templin, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 51. dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 52. dr Mateusz Troll, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 53. dr inż. Rafał Wawer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
 54. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit, prof. AM, Akademia Morska w Gdyni
 55. dr hab. Piotr Werner, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 56. dr hab. inż. Piotr Wężyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie
 57. dr inż. Józef Woźniak, Politechnika Wrocławska
 58. dr inż. Ewa Wysocka, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
 59. dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 60. prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu