Lista recenzentów 2014

 • dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • dr inż. Michał Bednarczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jarosław Bydłosz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Chmiel, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Agnieszka Chojka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Piotr Cichociński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Chybicki, Politechnika Gdańska
 • dr Dariusz Dukaczewski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof.  dr hab. inż. Idzi Gajderowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr inż. arch. Małgorzata Hanzl; Politechnika Łódzka
 • dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Kicki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Rafał Kocierz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Jadwiga Konieczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Artur Krawczyk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Tomasz Kubik,  Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Marta Kuźma, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. inż. Adam Linsenbarth, prof. IGiK, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
 • prof. dr hab. Alina Maciejewska, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Urszula Myga-Piątek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska, Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Krzysztof Ostafin, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • dr  inż. Witold Paluszyński, Politechnika Wrocławska
 • dr Iwona Piotrowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Krzysztof Piotrowski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr inż. Paweł Strzeliński, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski 
 • dr Mateusz Troll, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Ustrnul, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Andrzej Uznański, AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • dr inż. Rafał Wawer, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • dr hab. inż. Jarosław Zawadzki, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • dr inż. Anna Zmarz, Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie