Lista recenzentów 2013

 • dr hab. Joanna Bac-Bronowicz
 • dr hab. inż. Mieczysław Bakuła, prof. UWM
 • dr hab. Marek Baranowski
 • dr inż. Michał Bednarczyk
 • dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
 • dr inż. Jan Blachowski
 • dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
 • dr inż. Zbigniew Bochenek
 • dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska
 • dr inż. Jarosław Bydłosz
 • dr inż. Agnieszka Chojka
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
 • dr hab. inż. Piotr Cichociński
 • dr inż. Anna Dubel
 • dr Dariusz Dukaczewski
 • mgr Janusz Dygaszewicz
 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
 • dr hab. inż. Ireneusz Ewiak
 • prof. dr hab. inż. Andrzej  Felski    
 • dr Piotr Fogel
 • prof.  dr hab. inż. Idzi Gajderowicz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
 • dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
 • dr inż. arch. Małgorzata Hanzl
 • dr Francis Harvey
 • dr inż. Dariusz Korpetta
 • dr inż. Michał Kowalczyk
 • dr inż. Paweł J. Kowalski  
 • dr hab. Jacek Kozak, prof. UJ
 • dr inż. Artur Krawczyk
 • dr inż. Tomasz Kubik
 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
 • dr inż. Małgorzata Leszczyńska
 • dr hab. inż. Elżbieta Lewandowicz
 •  dr hab. inż. Stanisław Lewiński, prof. CBK
 • dr inż. Leszek Litwin  
 • dr Małgorzata Luc
 • dr hab. Beata Medyńska-Gulij, prof. UAM
 • dr hab. Janusz Michalak
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Ney
 • prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
 • dr Krzysztof Ostafin 
 • dr hab. Wiesław Ostrowski
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski
 • dr Sławomir Piróg 
 • dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH
 • dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. PG
 • dr inż. Antoni Rzonca
 • prof. dr hab. inż. Cezary  Mariusz  Specht 
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL 
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ PAN
 • dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. AGH
 • dr Mateusz Troll
 • dr hab. Jacek Urbański, prof. UG
 • dr inż. Andrzej Uznański 
 • dr inż. Tomasz Walczykiewicz
 • dr hab. Piotr Werner, prof. UW 
 • dr hab. inż. Piotr Wężyk
 • dr Anna Wrochna
 • dr hab. Bogdan Zagajewski
 • dr Rafał Zapłata
 • mgr Jerzy Zieliński
 • dr Dariusz Ziółkowski
 • dr inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
 • dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek