Lista recenzentów 2012

 • dr Joanna Adamczyk
 • mgr Maria Andrzejewska
 • dr Joanna Bac-Bronowicz
 • dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, prof. PW
 • dr Marek Baranowski
 • dr hab. inż. Krzysztof Będkowski, prof. SGGW
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
 • dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
 • dr inż. arch. Jadwiga Brzuchowska
 • dr inż. Jarosław Bydłosz
 • dr inż. Jerzy Chmiel
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
 • dr inż. Piotr Cichociński
 • prof. dr hab. Jan Dobrowolski
 • dr inż. Wojciech Drzewiecki
 • mgr Janusz Dygaszewicz
 • dr Dariusz Dukaczewski
 • prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
 • dr inż. Andrzej Głażewski
 • mgr inż. Waldemar Gogołek
 • dr Francis Harvey
 • dr inż. Dariusz Korpetta
 • dr hab. Jacek Kozak
 • dr inż. Artur Krawczyk
 • dr inż. Tomasz Kubik
 • dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. PW
 • dr hab. Janusz Michalak
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Mozgawa
 • dr Tomasz Nałęcz
 • prof. dr hab. inż. Heronim Olenderek
 • dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak
 • prof. dr hab. inż. Janusz Ostrowski
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Pachelski
 • dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH
 • dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. AGH
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny
 • dr inż. Paweł Strzeliński
 • dr hab. Grażyna Szpor, prof. UKSW
 • mgr inż. Stanisław Zaremba
 • dr hab. inż. Michał Zasada, prof. SGGW
 • dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM