Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Redaktor Naczelny Prof. dr hab. inż. Jerzy Gaździcki
 • Sekretarz Redakcji Mgr inż. Ewa Musiał
 • Redaktor Dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK
 • Redaktor Dr hab. Janusz Michalak
 • Redaktor statystyczny Dr hab. inż. Anna Barańska
 • Redaktor językowy Mgr Maria Wojciechowska
 • Tłumaczenie Mgr inż. Jacek Domański

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, prof. em. Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. Marek Graniczny, Państwowy Instytut Geologiczny
 • Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, prof. em. Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Dr hab. Jacek Kozak, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Akademia Morska w Szczecinie