Redakcja

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

 • Redaktor Naczelny dr hab. Marek Baranowski
 • Zastępca Redaktora Naczelnego prof. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 • Sekretarz Naukowy dr hab. inż. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 
 • Redaktor statystyczny dr hab. inż. Anna Barańska
 • Redaktor techniczny dr inż. Joanna Nowak Da Costa
 • Redaktor techniczny  mgr inż. Sylwia Borkowska

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 • Dr hab. inż. Jerzy Balcerzak, Politechnika Warszawska
 • Dr hab. inż. Joanna Bac-Bronowicz, Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Prof. dr hab. inż. Józef Jachimski, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Dr inż. Dariusz Korpetta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Prof. dr hab. Jacek Kozak, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Stateczny, Politechnika Gdańska