Budowa BDOT z punktu widzenia wykonawców

A. Buczek

K. Lichończak

J. Uchański

Słowa kluczowe:

Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT); Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT); Baza Danych Topograficznych (TBD); Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB); GIS

Pełny tekst:

PDF