Bazy Danych Obiektów Topograficznych i Ogólnogeograficznych - zakres merytoryczny i techniczny opracowywanego projektu rozporządzenia MSWIA

Katarzyna Chałka
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Jerzy Zieliński
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych referencyjnych; infrastruktura informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF