Automatyzacja budowy sonarowej mapy dna na podstawie obrazów z sonaru bocznego

M. Pałczyński

Słowa kluczowe:

sonar; sonarowa mapa dna; mozaikowanie obrazów sonarowych

Pełny tekst:

PDF