Aspekty harmonizacji danych referencyjnych w procesie budowy SDI przy zastosowaniu strategii MDA i SOA

J. Kuczyńska

Słowa kluczowe:

SDI; MDA; SOA; INSPIRE; dane referencyjne

Pełny tekst:

PDF