Bazy danych GIS w planowaniu przestrzennym na poziomie lokalnym

Piotr Fogel
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; przestrzenne bazy danych; planowanie przestrzenne; GIS

Pełny tekst:

PDF