Doświadczenia monitoringu planowania przestrzennego

Sławomir Anusz
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; rozwój terytorialny; budownictwo; ochrona gruntów rolnych i leśnych

Pełny tekst:

PDF