Geoinformacja w tworzeniu i zarządzaniu siecią Natura 2000

Piotr Dobrzyński
Ministerstwo Środowiska
Polska

Anna Strojek
Ministerstwo Środowiska
Polska

Słowa kluczowe:

Natura 2000; geoinformacja; system zarządzania; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF