Aktualny stan i przyszłe możliwości wykorzystania zasobów ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych

W. Izdebski
Politechnika Wraszawska

Słowa kluczowe:

krajowa infrastruktura danych przestrzennych; ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Pełny tekst:

PDF