Budowa geoportalu CARPATHIA - doświadczenia z udziału w programie Interreg IIIB Cadses

A. Sambura
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych

L. Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych

Słowa kluczowe:

Karpaty; geoportal; Interreg IIIB Cadses; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF