Filtracja danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem metody aktywnych powierzchni

Andrzej Borkowski
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

skaning laserowy; filtracja; aktywne powierzchnie

Pełny tekst:

PDF