Analiza zmienności czasowej rozkładu temperatury powietrza w Polsce z zastosowaniem metod GIS

Zbigniew Ustrnul
Uniwersytet Śląski
Instytut Metrorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Danuta Czekierda
Instytut Metrorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Słowa kluczowe:

temperatura powietrza; zmienność czasowa; GIS; Polska

Pełny tekst:

PDF