Automatyzacja waloryzacji funkcji lasu z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych

Paweł Strzeliński
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Marcin Chirrek
Akademia Rolnicza w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

System Informatyczny Lasów Państwowych; waloryzacja; funkcje lasu

Pełny tekst:

PDF