Analiza terenu dla celów wojskowych na podstawie cyfrowych zobrazowań powierzchni Ziemi

Leszek Paszkowski
6. Samodzielny Oddział Geograficzny - JW 1440 Toruń
Polska

Słowa kluczowe:

rozpoznanie obrazowe; ocena terenu; systemy eksperckie; zobrazowania cyfrowe

Pełny tekst:

PDF