Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego

Janusz Ogrodniczak
Akademia Marynarki Wojennej
Polska

Słowa kluczowe:

przetwarzanie danych batymetrycznych; modulacja delta

Pełny tekst:

PDF