Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego

Mieczysław Kunz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Andrzej Nienartowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Polska

Słowa kluczowe:

GIS; wskaźniki krajobrazu; krajobraz leśny; przetwarzanie danych; róźnorodność krajobrazu

Pełny tekst:

PDF