Eliminacja obiektów liniowych z zastosowaniem regionów strukturalnych na przykładzie sieci drogowej

Krystian Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

generalizacja obiektów liniowych; klasyfikacja; eliminacja; regiony strukturalne sieci drogowej; TBD; generalizacja obiektowa

Pełny tekst:

PDF