Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu

Artur Janowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Piotr Sawicki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Jakub Szulwic
Politechnika Gdańska
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych; Internet; dane fotogrametryczne; bliski zasięg

Pełny tekst:

PDF