Kompleksowa ocena dokładności wielkoskalowych opracowań cyfrowych miasta Zielona Góra

Władysław Dąbrowski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Adam Doskocz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

osnowa geodezyjna; sieć odtwarzalna; pomiar kontrolny; wielkoskalowa mapa cyfrowa; ocena dokładności

Pełny tekst:

PDF