Obiektowa analiza obrazów

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

obiektowa analiza obrazów; teledetekcja; GIS

Pełny tekst:

PDF