Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych

Zbigniew Ustrnul
Uniwersytet Śląski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie
Polska

Danuta Czekierda
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

analiza przestrzenna; analiza czasowa; klimatologia; GIS

Pełny tekst:

PDF