Wykorzystanie GIS i teledetekcji jako narzędzi do analizy sukcesji zakrzewień w Narwiańskim Parku Narodowym

Paweł Próchnicki
Politechnika Białostocka
Polska

Słowa kluczowe:

sukcesja zakrzewień; Narwiański Park Narodowy; mokradła; analiza danych

Pełny tekst:

PDF