Analiza istniejących standardów technicznych w aspekcie przyszłego zarządzania danymi georeferencyjnymi w Polsce

Piotr Pachół
Wojewodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Jerzy Zieliński
Wojewodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

model danych georeferencyjnych; baza danych przestrzennych; rejestr publiczny; standard; infrastruktura danych przestrzennych

Pełny tekst:

PDF