Modelowanie rzeczywistości geograficznej w systemach informacji przestrzennej

Konrad Eckes
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; GIS; model wektorowy; model rastrowy

Pełny tekst:

PDF