Modelowanie pojęciowe w języku UML dla potrzeb wyceny nieruchomości

Ewa Dębińska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

geobaza; Zunifikowany Język Modelowania; UML; wycena nieruchomości; modelowanie pojęciowe

Pełny tekst:

PDF