Baza Danych Obiektów Topograficznych dla województwa śląskiego i jej przydatność w zarządzaniu kryzysowym

Jerzy Zieliński
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

Baza Danych Topograficznych; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF