Wpływ jakości danych na modelowanie stref zagrożenia powodziowego

Beata Hejmanowska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

strefy zagrożenia powodziowego; analiza ryzyka; niedokładność DTM

Pełny tekst:

PDF