Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych

Piotr Struzik
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków
Polska

Słowa kluczowe:

satelity meteorologiczne; teledetekcja; klęski żywiołowe

Pełny tekst:

PDF