Doświadczenia w udostępnianiu danych przestrzennych dla Centrum Pawiadamiania Ratunkowego, TOPR/GOPR

Maciej Antosiewicz
Urząd Marszałkowki Województwa Małopolskiego
Polska

Sebastian Podlasek
Urząd Marszałkowki Województwa Małopolskiego
Polska

Słowa kluczowe:

informacje przestrzenne; baza danych; zarządzanie kryzysowe

Pełny tekst:

PDF