Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi

Radosław Radoń
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

powódź; zagrożenie powodziowe; scenariusz powodziowy; mapa zagrożenia powodziowego; zarządzanie ryzykiem powodziowym

Pełny tekst:

PDF